Standardowe działania PR

 • Realizacja zaproponowanej strategii
 • Opracowanie i dystrybucja informacji prasowych
 • Odpowiadanie na zapytania mediów
 • Inicjowanie publikacji w mediach
 • Aranżacja wywiadów z przedstawicielami firmy
 • Prowadzenie stałej polityki informacyjnej (biuro prasowe)
 • Stworzenie bazy mediów poprzez wyselekcjonowanie grupy kluczowych dziennikarzy z punktu widzenia realizacji strategii
 • Opracowanie i aktualizacja bazy danych mediów związanych z branżą
 • Stworzenie banku informacji i zdjęć do udostępniania mediom
 • Bieżące monitorowanie i analiza rynku mediów
 • Opracowanie komentarzy prasowych na temat wydarzeń związanych z rynkiem
 • Organizacja spotkań prasowych formalnych i nieformalnych na zlecenie Klienta
 • Organizacja wyjazdów dziennikarzy i spotkań / wizyt u Klienta
 • Inicjowanie działań z zakresu „Corporate Social Responsibility”
 • Opracowanie długoterminowej strategii działań PR
 • Wsparcie PR przy wprowadzaniu produktów oraz usług i tworzeniu ich wizerunku
 • Bieżące konsultacje z dziedziny budowy i utrzymania wizerunku marki
 • Przygotowanie miesięcznego zestawienia publikacji prasowych
 • Opracowanie raportu z podjętych działań
Reklama